Nástroje pre uľahčenie prístupu

95 narodeniny oslavuje -
Krištiaková Mária,
Hrubý Buk, 732

94 narodeniny oslavuje -
Šamajová Rozália,
Vrchpredmier, 364

85 narodeniny oslavuje -
Madajová Agneša,
Hlavice, 798

75 narodeniny oslavuje -
Kolesárová Mária,
Vrchpredmier, 863

60 narodeniny oslavuje -
Krížová Mária,
Kornica, 230

50 narodeniny oslavuje -
Horňák Vladimír,
Kornica, 860

kytica2014

40 narodeniny oslavujú -
Korduliak Miroslav,
Hlavice, 589
Cudráková Emília, Hlavice, 827
Mudrík Miroslav, Klin, 849
Fučková Alena, Klin, 1048
Korduliak Pavol, Hlavice, 1120

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark