V piatok 17.04.2015 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej nociV piatok 17.04.2015 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej noci, počas ktorej sa im venovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorníková a Mgr. Miroslava Smrečková.
Vo večerných hodinách navštívili Obecnú knižnicu v Klokočove, kde ich privítali pracovníčky obecného úradu spolu s pani starostkou Veronikou Haferovou. Zasadacia miestnosť obecného úradu sa zmenila na prekrásne miesto, kde nechýbali zaujímavé knihy, hračky, potreby na písanie a maľovanie, občerstvenie. Príjemnú atmosféru dotvárali zapálené sviečky.
Pani starostka i ostatné pracovníčky prečítali pekné príbehy v slovenčine i angličtine a do čítania sa aktívne  zapájali i naši žiaci. Potom pokračovali v tvorivých aktivitách, ktoré žiakov veľmi zaujali. Prežili veľmi krásny a príjemný večer. Naši žiaci pokračovali rozprávkami a rozprávkovými súťažami už v priestoroch ZŠ Klokočov.
Chceli by sme vyjadriť poďakovanie pani starostke Veronike Haferovej a ostatným pracovníčkam Obecného úradu v Klokočove, ktoré sa venovali žiakom a  pripravili im príjemný večer plný tvorivých aktivít, na ktorý budú dlho spomínať.

Ing. Jarmila Krišťáková
riaditeľka školy