Odpadové hospodárstvo-TKO

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný postup:

  • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

pdfAko likvidovať použité rúška, rukavice a ostatný materiál - leták     721,438 kb

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2020 - Obec KLOKOČOV   32,130 kb

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057, www.tkosemetes.org

zberodpadu jesenmV dňoch od 30.09. – 04.10.2019 sa konal v Obci Klokočov zvoz veľkoobjemového odpadu, ktorý obec organizuje v súlade so zákonom č. 79/2018 Z.z. o odpadoch 2x ročne. Veľkoobjemový odpad sa priebežne zvážal zo zberných miest obecnou technikou, ktorý bol následne triedený na OÚ Klokočov. Občania sa zbavovali bielej techniky - chladničiek, pračiek, sporákov, elektroniky, televízorov, starých okien, pneumatík, železného šrotu, veľkoobjemového odpadu.