Odpadové hospodárstvo-TKO

bioodpad klokocov vProstredníctvom získaných finančných prostriedkov v rámci Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2021 v objeme 3.743,81 €, na ktorých sa obec podieľala 5% spoluúčasťou, Obec Klokočov zrealizovala projekt „Zlepšenie podmienok nakladania s BIO odpadom“.

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2021 - Obec KLOKOČOV   639,837 kb

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057, www.tkosemetes.org