Odpadové hospodárstvo-TKO

ZVOZ SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK 30. APRÍLA 2020

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 27.04.2020 - 30.04.2020 sa uskutoční zber železného šrotu, bielej techniky /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, ako aj veľkoobjemového odpadu.
Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach:

V zmysle stanoviska ÚVZ SR sa použité ochranné prostriedky, ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach – rúška, respirátory, rukavice, vreckovky likvidujú ako bežný odpad. Špeciálny postup sa tu teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá len do zmesového odpadu. Odporúča sa nasledovný postup:

  • Použité ochranné prostriedky treba dať do plastovej tašky alebo vreca a pevne uzavrieť
  • Vrece či tašku treba vyhodiť do nevytriedeného komunálneho odpadu (čierny kontajner)
  • Použité ochranné prostriedky v žiadnom prípade nepatria do triedeného odpadu
  • Samozrejme si je potrebné umyť ruky a postupovať podľa všetkých hygienických pravidiel

pdfAko likvidovať použité rúška, rukavice a ostatný materiál - leták     721,438 kb

Pre obec Klokočov pripravilo Združenie TKO Semeteš n.o.:

pdfKALENDÁR zberov a prepráv na 1. a II. polrok 2020 - Obec KLOKOČOV   32,130 kb

Informácie na tel. čísle 041/4361 363, mobilný tel.: 0907 848 057, www.tkosemetes.org