Nástroje pre uľahčenie prístupu

Pracovník: Mgr. Paula Pápolová
tel.:  041/4358 110  kl. 16
e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pracovná náplň:

a) v oblasti kultúry
organizuje a riadi kultúrno-spoločenský život v obci,
v rámci zboru pre občianske záležitosti organizuje občianske pohreby, občianske rozlúčky,
vykonáva a organizuje uvítanie detí do života, gratulácie jubilantom a iné kultúrne udalosti,
obsluhuje miestny rozhlas a vedie evidenciu relácií,
vedie kroniku obce,
obecný list

b) v oblasti obecnej knižnice
zabezpečuje činnosť a riadny chod obecnej knižnice,
zodpovedá za knižný fond a vykonáva edičnú činnosť

c) v oblasti organizačných služieb
po technickej a organizačnej stránke zabezpečuje rokovania OcZ,
vedie kompletnú agendu rokovaní OcZ /pozvánky, zápisnice, uznesenia, prerokúvané materiály, stanoviská odborných komisií/,
vedie celkovú dokumentáciu obecného PO

d) v oblasti komunálneho odpadu
zabezpečuje správu poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, vrátane výberu poplatkov,
tvorí a eviduje kupóny na komunálny odpad,
zabezpečuje a eviduje vývozy veľkoobjemových kontajnerov,
zabezpečuje všetky práce v súvislosti s odpadovým hospodárstvom obce

Platnosť od 1.9.2010

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark