Podujatia

Dňa 29. aDňa 29. apríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersenapríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Pre deti zo ZŠ sa časť magickej Andersenovej noci odohrávala na OÚ v Klokočove. Po príchode detí zo ZŠ Klokočov do sobášnej miestnosti OÚ,  starostka obce Veronika Haferová srdečne privítala všetky deti a večer sa začal čítaním z rozprávkových kníh. Krásne rozprávkové príbehy prečítala starostka obce Veronika Haferová, Mariana Sivulková, rozprávku H.CH. Andersena prečítala pracovníčka obecnej knižnice Paula Pápolová a následne štafetu v čítaní prevzali šikovné deti zo ZŠ.  Rozprávkový večer pokračoval v pripravených aktivitách zameraných na tvorivosť detí.

Vianočný benefičný koncertEšte v starom roku, v nedeľu 27. decembra 2015, sa v našej obci, presnejšie v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove, konala pekná spoločenská udalosť. Bol to Vianočný benefičný koncert, ktorý si pripravili pre našich občanov, ale aj široké okolie, naši speváci z Chrámového zboru – Cordis spoločne s ľudovou muzikou Javorové husle z Martina. Už prvotné prípravy a propagácia nasvedčovala tomu, že to bude nevšedná spoločenská udalosť, ktorá bude korunovať päť rokov pôsobenia zboru Cordis.

Vianočný ples v KlokočoveDňa 2.januára 2016 sme nový rok v Klokočove odštartovali Vianočným plesom.
Tohtoročný ples sa konal pod záštitou organizátorov Obecného úradu Klokočov v spolupráci s Farským úradom Klokočov. Celá sobota sa niesla v duchu veľkých príprav, aby hostia boli čo najspokojnejší. Posledné obavy a starosti opadli s príchodom prvých hostí, ktorými sa od 18:00 hod. začala zapĺňať slávnostne vyzdobená telocvičňa ZŠ Klokočov. Vianočný ples otvorili starostka obce Veronika Haferová a vdp. Peter Jankech, ktorí zároveň vo svojich príhovoroch popriali všetkým prítomným príjemnú zábavu. Celým večerom nás sprevádzal Jozef Gondek.

MIKULÁŠ V KLOKOČOVEV nedeľu  6. decembra 2015 sme v obci Klokočov zahájili tradíciu Vianočných trhov. Tento rok sa konal 1. ročník, ktorý bol spojený s príchodom Mikuláša.
Občania si zdarma pochutili na vianočnej kapustnici, ktorá rozvoniavala celým námestím. Predvianočnú atmosféru umocnili aj stánky s remeselníckymi výrobkami a vianočnými maškrtami. Občerstviť sa mohli starostovským punčom, z ktorého výťažok bude použitý na rekonštrukciu futbalového ihriska v Klokočove na Kašanke. Čakanie na Mikuláša všetkým prítomným spríjemnili svojím programom žiaci zo ZŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Program vyplnila aj rodina Michalisková a p. Korduliaková s pásmom mariánskych a vianočných piesní.