Nástroje pre uľahčenie prístupu

uvitanie deti 2021Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.

Dňa 18.06.2021 sa v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.


V obci Klokočov, za obdobie od júna 2019 doposiaľ pribudlo do radov našej obce 28 najmenších občanov – 14 chlapcov a 14 dievčat. Podujatie sa konalo s dodržaním aktuálnych protiepidemiologických opatrení.

Po slávnostnom príhovore starostky obce Jany Foldinovej nasledoval zápis rodičov do Pamätnej knihy obce Klokočov, ktorí si zároveň od pani starostky prevzali vecné darčeky a pamätný list, aby si uchovali na túto slávnosť milé spomienky. Milými pesničkami a tancom všetkým spríjemnili podujatie detičky z MŠ Klokočov. Vystúpili aj heligonkári zo ZŠ Klokočov.

Želáme Vám, milí rodičia, veľa radosti z Vášho dieťatka. Prajeme Vám, aby Vám detičky priniesli do Vašej rodiny veľa lásky, radosti a šťastných chvíľ. Nech sú zdravé a rastú ako z vody!

Rodičia, ktorí neboli na slávnosti, si môžu balíčky vyzdvihnúť na OÚ Klokočov, v kancelárii matriky u p. Fujakovej.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark