Nástroje pre uľahčenie prístupu

Do Obce Klokočov zavítal MikulášDňa 8. decembra 2019 sa na námestí pred OÚ Klokočov konali vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka.

O 13:00 hod. začal sprievodný program. V príhovore starostka obce privítala všetkých prítomných. Popriala im, aby prežili spoločne v radosti druhú adventnú nedeľu a aby prichádzajúce Vianočné sviatky všetci prežili v zdraví a porozumení. Po príhovore nasledoval program, ktorý nám pripravili školské zariadenia.

V programe sa predstavili žiaci zo ZŠ Klokočov, MŠ Klokočov a CVČ Klokočov. Najmenšie detičky mali pripravené množstvo básničiek, pesničiek a riekaniek. Deti zo ZŠ sa predstavili s tancom a hrou na heligónky. Krásne sviatky prišli popriať aj betlehemci a hricovia. Mikuláš odmenil naše deti sladkým balíčkom a spolu so starostkou rozsvietili vianočný stromček na námestí, ktorý bude ozdobou počas adventu a vianočných sviatkov.
Ďakujeme Mikulášovi, že aj tento rok prišiel medzi nás a detičky potešil. Za krásne pripravený kultúrny program ďakujeme p.riaditeľke Ing. Jarmile Krišťákovej, Bc. Ingrid Časnochovej, PaedDr. Ľubomírovi Kadurovi. Ďakujeme našim účinkujúcim deťom za skvelú atmosféru, ktorú urobili svojím vystúpením. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípravách vianočných trhov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark