Centrum voľného času

vianocnykoncert2012mNaše deti sa dňa 13.XII.2012 zúčastnili Vánočního koncertu v Chráme Božom v Havířove.
V programe, ktorý trval 1,5 hodiny naše deti zahrali na heligónkach krásne vianočné vinše, zahrali na pastierskej píšťalke a na gitarách krásne vianočné pesničky. Po vystúpení naše deti absolvovali pohostenie. Akcia v spolupráci ZŠ a CVČ zanechala v dušiach našich detí hlboký dojem.

Centrum voľného času Rosička Klokočov zriadilo vlastnú internetovú stránku, kde nájdete všetky informácie o činnosti tohto zariadenia.
Novú stránku nájdete na internetovej adrese: http://cvcrosicka.sk/.
dfflm2011mNaše deti s CVČ Rosička Klokočov s krásnym heligonkovým programom vystúpili na Medzinárodnom detskom foklornom festivale, ktorý sa konal 28. augusta 2011 v Liptovskom Mikuláši. S pesničkami a hrou na heligonku uchvátili srdcia všetkých prítomných. Počas vystúpenia našich detí všetci prítomní spontánne spievali naše ľudové piesne. Vysoká kultúrna úroveň našich detí mala úspech a tak sme dostali pozvánky na festivaly do Odesy a do Budapešti.
Deti CVČ Rosička okrem vystúpenia na Medzinárodnom detskom foklórnom festivale absolvovali výlet do liptovskej prírody: Liptovská Mara a okolie, Areálu vodných športov a oddychu, Jánošíkovo múzeum. Bolo nám dobre a všetci si túto akciu veľmi pochvaľovali.
Ďakujeme za vzornú reprezentáciu obce Klokočov.

plostin2011mKvalitná práca s deťmi CVČ Rosička si získava popularitu a priaznivcov po celom Slovensku, ba i v zahraničí.
Na základe dobrej propagácie a reprezentácie našej obce Klokočov a CVČ Rosička, dostali naše deti CVČ Rosička s heligonkami pozvánku na Medzinárodný folklórny festival do Liptovského Mikuláša, kde sa zúčastnia deti so svojim programom z celej Európy.
Tešíme sa a tak ako vždy, budeme vzorne reprezentovať našu obec Klokočov.