Centrum voľného času

Naše deti radi hrajú s loptou v krúžku malého futbalu. Keď je pekne, majú radosť z pohybu z krúžkovej činnosti " a " zdravie, pohyb, hra, zábava, našim deťom sa toto pozdáva.

Sample Image 

Sample Image Ani cez víkend nie je naša telocvičňa bez života. V sobotu popoludní sa tu schádzajú mladí ľudia, aby si zahrali basketbal, zahádzali na kôš, zahrali hokejbal, a popri tom sa porozprávali a príjemne zabavili.

Sample ImageHra na heligónku zaujíma čoraz viac našich detí. V krúžku panuje dobrá pohoda a veselé tóny heligónky sa často ozývajú v našej obci. Záujem o tento krásny hudobný nástroj majú aj naše mladšie deti, stretávajú sa v piatok,..... 

Obľúbeným športom medzi mladými je aj florbal. Na florbalovom krúžku panuje dobrá nálada a je to hra a zábava.Sample Image 
  
.