Centrum voľného času Rosička Klokočov zriadilo vlastnú internetovú stránku, kde nájdete všetky informácie o činnosti tohto zariadenia.
Novú stránku nájdete na internetovej adrese: http://cvcrosicka.sk/.