Centrum voľného času

Sample Image  Medzi aktivity našich detí počas jarných prázdnin patrila aj lyžovačka a hry na snehu v lyžiarskom stredisku Makov.
Našim deťom bolo veľmi fajn.  

Sample ImageZ činnosti krúžkov - jazdecký, ošetrovateľský a chovateľský krúžok v uplynulom týždni prešiel v činnosti z modulu teoretickej prípravy na modul praktických činností.
Naše deti navštevujú jazdecký oddiel  na Makove - Čiernom, kde sú kvalitné podmienky pre činnosť, ako výcvikové, chovateľské a ošetrovateľské, tak i jazdecké.
Našim deťom sa darí, majú z činnosti radosť, úžitok i zábavu.

Sample Image Dňa 14.1.2011 CVČ Rosička uskutočnil Novoročný turnaj v sálovom futbale a 2 megazápasy v telocvični našej ZŠ.
V 4 hodinovom podujatí zvíťazil tým chlapcov z 8.A, na 2.mieste sa umiestnil tým chlapcov 9.B, a 3. miesto si vybojovali clapci zo 6.triedy. Po skončení turnaja sa odohrali 2 megazápasy/ s odvetou/, v ktorých sa stretli chlapci pod názvom 9.B a 8.A.  Popoludnie plné športu sa začalo predzápasom najmladších tretiakov.

Sample ImageV predvianočnom čase, na vianočnej besiedke MŠ si naše deti zaspievali piesne, aj vianočné koledy a vinše v sprievode p. Dariny Stuchlíkovej, ktoré sa naučili počas krúžkovej činnosti v CVČ Rosička.