Centrum voľného času

Medzi najobľúbenejšie činnosti voľnočasových aktivít patria športové hry, najmä basketbal a malý futbal. Krúžková činnosť  sa v šk. roku 2010/2011 utešene rozbieha, z čoho mjú radosť najmä naše deti. 

Sample Image

Sample Image 

Centrum voľného času Rosička Klokočov
PRIPOMÍNA,
že do krúžkov a aktivít
na šk. rok 2010/2011,
sa môžu deti  prihlásiť ešte
v predĺženom termíne
do konca týždňa, do 17.IX.2010.

Veríme, že využijete túto možnosť
na záujmovú činnosť
odovzdaním
vyplnenej žiadosti
o prijatie do CVČ.
 

Deti využívajú pekné počasie a svoj voľný čas venujú basketbalu a športovým hrám v športovom areáli ZŠ.
Do krúžkov je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 11. septembra 2010 buď priamo do CVČ, alebo prostredníctvom svojich tr. učiteľov a vedúcich krúžkov, alebo rodičov.
Neváhajte, prihláste sa, ako vlani.
 

Sample Image

Milí žiaci, mládež, rodičia, CVČ  Rosička vám v školskom roku 2010/11 ponúka tieto krúžkové činnosti a voľnočasové aktivity:
Jazykové  a klubové  aktivity :
- biblický krúžok
- jazykové hry
- prírodovedné krúžky
- krúžky anglického jazyka

Umelecké aktivity :
- hudobno – tanečný krúžok
- krúžok gitara
- recitačno – dramatický krúžok
- krúžky techník výtvarných
- krúžky šikovných rúčok