vianocnykoncert2012mNaše deti sa dňa 13.XII.2012 zúčastnili Vánočního koncertu v Chráme Božom v Havířove.
V programe, ktorý trval 1,5 hodiny naše deti zahrali na heligónkach krásne vianočné vinše, zahrali na pastierskej píšťalke a na gitarách krásne vianočné pesničky. Po vystúpení naše deti absolvovali pohostenie. Akcia v spolupráci ZŠ a CVČ zanechala v dušiach našich detí hlboký dojem.