Centrum voľného času

Sample ImageKlokočovské deti udržujú a šíria  tu i vo svete kultúrne hodnoty v podobe ľudových pastierskych piesní, tancov a hry na píšťaľku koncovku.
V piatok,12.6.2009 skromná výprava v zložení: Mgr. L.Kopecký RŠ, Mgr.L.Dorociak CVČ, B.Gernát, vedúci krúžku ľudových nástrojov, piesní a hier a šesť správnych chlapcov sa vydala so svojim letným programom do Havířova, na pozvanie spriatelenej ZŠ Žákovská, ktorá slávila svoje 45. výročie vzniku.
V  kultúrnom dome Leoša Janáčka s kapacitou 600 ľudí vystúpili v popoludňajšom i večernom programe.Krásne tóny píšťaliek niesli sa  do posledného miesta zaplnenou sálou. Diváci so zatajeným dychom počúvali nádhernú  Klokočovskú riavu, ktorú odmenili búrlivým a úprimným potleskom. Chlapci  pod vedením známeho folkloristu B.Gernáta si získali srdcia divákov a zožali  úspech a ovácie.

Sample ImageV súlade s programovou ponukou, dopytu detí a záväzných prihlášok, CVČ Rosička v Klokočove vytvoril vhodné podmienky pre činnosť krúžkov jazdeckého a chovateľského. Dvakrát v týždni dievčatá a chlapci majú možnosť naučiť sa jazdeckú abecedu a chovateľské zásady v praxi a tak môžu realizovať svoje záľuby,záujmy a voľný čas. A tieto možnosti i dostatočne využívajú. Vhodné podmienky pre tieto aktivity sa ukázali v areáli jazdiarne na Makove v Čiernom, kde naše deti dopravujeme. Dá sa jazdiť a cvičiť vonku i vo vnútri, v jazdiarni, kedykoľvek, i za nepriaznivého počasia. Deti z Klokočova majú záujem o tieto aktivity i počas letných prázdnin.

Sample ImageHornokysucká basketbalová liga

1. júna 2009, na basketbalovom turnaji  pri príležitosti  MDD, vyhodnotil riaditeľ CVČ Rosička v Klokočove Mgr. Ladislav Dorociak výsledky Hornokysuckej basketbalovej ligy žiakov. Organizátorom tejto basketbalovej súťaže pre žiakov a žiačky ZŠ bolo CVČ Rosička tak, ako to sľúbilo v prezentácii  svojho basketbalového kolektívu žiakov v súťaži o pomoc v rozvoji športovým kolektívom vyhlásenej Mgr. Jurajom Blanárom, predsedom ŽSK a My Kysuckými novinami.
Do súťaže sa prihlásili kolektívy žiakov a žiačok zo ZŠ: Klokočov, Korňa, Turzovka, Makov. Turzovka po prvom kole zo súťaže bez ospravedlnenia odskočila. Priebeh súťaže a rozlosovanie to nenarušilo, boli nahradení. Hralo sa turnajovým spôsobom, formou ôsmych turnajov.

Sample ImageVýrazný úspech žiakov z Klokočova

 S príchodom jarných slnečných dní v popoludňajších hodinách v školskom športovom areáli ZŠ Klokočov nastal nezvyčajný ruch. To sa deti CVČ Rosička pod vedením krúžkovej vedúcej, p.Mgr.Niny Kopeckej presunuli
z telocvične von,aby si po zimnej príprave vonku zdokonalili svoje zručnosti v športovom viacboji mladých CO záchranárov. Pomáhala im pri tom aj p. uč. Mgr.Bieliková v zdravotníckej príprave a p. Mgr. L.Kopecký, RŠ v oblasti Topografie, keďže súťaž  pozostáva s disciplín: vedomostný test, civilná ochrana, zdravotnícka príprava, pobyt a orientácia v teréne,požiarna ochrana a streľba zo vzduchovky. Po okresnom víťazstve v tejto technicky, zručnostne a vedomostne náročnom športe sa 5.mája zúčastnili Krajského preboru, ktorý  sa konal v areáli ZŠ Gbeľany.