Centrum voľného času

Sample ImageDňa 10.2.2010 riaditeľ CVČ Rosička, Mgr. Lad. Dorociak navštívil so svojimi deťmi krúžok ľudových piesní a nástrojov CVČ, aby s kyticou kvetov v ruke pogratuloval vedúcemu krúžku p. Bartolomejovi Gernátovi k vysokému oceneniu - Osdobnosť roka Kysúc  za rok 2009. Náš vedúci krúžku toto ocenenie dostal za udržiavanie a šírenie kultúrnych ľudových tradícií.
Aj my všetci sa pripájame ku gratulantom a prajeme p. Bartolomejovi Gernátovi, známemu folklóristovi ešte veľa tvorivých síl a chuti do práce s našimi deťmi a mládežou.
Pán Bartolomej Gernát nielen učí naše deti ľudové pesničky, hru na originálnu píšťalku koncovku, pastierske trúby, ale šíri spolu s našimi deťmi s veľkým úspechom túto ľudovú kultúru doma i v zahraničí. Pripájame pár obrázkov: naše deti v chráme Božom v Havířove s vianočnými vinšmi a koledami, v kultúrnom dome v Havířove pred vyše 600 divákmi s pasierskými piesňami, na hodoch v Klokočove, na besiedkách.

 

Sample Image 

Na nastávajúcu basketbalovú sezónu sa naše deti pod vedením p. Mgr. M. Sučíkovej pripravujú herne a využívajú k tomu  aj priestory telocvične na Gymnáziu v Turzovke. Radosť z pohybu je zrejmá už na prvý pohľad. Prajeme deťom dobré športové výsledky a veľa radosti z basketbalových hier.

Sample ImageNa sklonku minulého roku - 20.XI.2009 sme zaznamenali v CVČ Rosička milú udalosť. Naša členka "heligonkárskeho" krúžku ľudových hudobných nástrojov Katarína Kubačáková, "krstila" CD-čko, ktoré spolu so svojim dedkom  Štefanom Kubačákom nahrali v Ostravskom štúdiu. Krstní rodičia boli: pán Anton Smažák, gestor a známy organizátor medzinárodných športových a ľudových hudobných podujatí, Ing. Martin Čerňanský, jej učiteľ a náš vedúci krúžku a pán I.Hraško, majiteľ rádia Janko Hraško a známy folklorista a sólista ľudových hudobných nástrojov. Aj my sa pripájame ku gratulácii a prajeme veľa chuti a ďalších úspechov. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

Sample Image Naše deti na Vianočnej besiedke 16.XII.2009 v MŠ privítali Mikuláša, ktorý im, keďže boli dobré a poslušné rozdal darčeky. V programe vystúpili deti s vianočnými vinšami, pesničkami, hrami a klokočovskými piesňami a piesňami v anglickom jazyku.Na harmonike naše deti sprevádzal vedúci krúžku ľudových piesni p. Milan Kapusniak, po anglicky naše deti zaspievali rodičom pod vedením krúžkovej vedúcej angl. jazyka p. Mgr. Dany Janešíkovej.