Deti využívajú pekné počasie a svoj voľný čas venujú basketbalu a športovým hrám v športovom areáli ZŠ.
Do krúžkov je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 11. septembra 2010 buď priamo do CVČ, alebo prostredníctvom svojich tr. učiteľov a vedúcich krúžkov, alebo rodičov.
Neváhajte, prihláste sa, ako vlani.
 

Sample Image
Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image