Nástroje pre uľahčenie prístupu

Deti využívajú pekné počasie a svoj voľný čas venujú basketbalu a športovým hrám v športovom areáli ZŠ.
Do krúžkov je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 11. septembra 2010 buď priamo do CVČ, alebo prostredníctvom svojich tr. učiteľov a vedúcich krúžkov, alebo rodičov.
Neváhajte, prihláste sa, ako vlani.
 

Sample Image
Sample Image  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark