Sample ImageTentoraz sa jedná o návštevu  hudobno - tanečného krúžku  CVČ  pod vederním Kataríny Mudríkovej. 
Naše deti k nej radi chodia si zatancovať, nacvičiť nejaké moderné choreografické kúsky, z čoho potom môžu naše deti poskladať tanečnú skladbu.
Katka má 3 skupiny dievčat, na stretnutiach panuje dobrá nálada, radosť z pohybu.
Naše deti si hravou formou rozvíjajú svoje pohybové schopnosti a zmysluplne trávia svoj voľný čas.

Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image