Sample ImageV predvianočnom čase, na vianočnej besiedke MŠ si naše deti zaspievali piesne, aj vianočné koledy a vinše v sprievode p. Dariny Stuchlíkovej, ktoré sa naučili počas krúžkovej činnosti v CVČ Rosička.

Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image  
Sample Image