Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfVýzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou - Dodávka drevnej štiepky na základe potreby objednávateľa v roku 2020-2021   1039,209 kb

Lehota na splnenie predmetu zákazky je od 02.04.2021

Predkladanie ponúk: 31.03.2021 (do 15:30 hod.)

Celková hodnota zákazky: 14 999 bez DPH v EUR (17 988,80 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 24.03.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark