Nástroje pre uľahčenie prístupu

Názov zákazky: Kúpa terénneho osobného auta
Predpokladaná hodnota zákazky: 5.360 bez DPH
Letoha na predkladanie ponúk: 11.07.2017

pdf

663,509 kb
Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) -
Názov zákazky: Kúpa terénneho osobného auta

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark