Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov získala 12 929 349, 31 mil.  Sk (429 175,77 €) na projekt Rozšírenie a rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Klokočove o triedy Materskej školy v Sektore verejnej správy v operačnom programe Regionálny operačný program.  Obec spolufinancuje projekt v sume 680 492,- tis. Sk (22 588,20 €).

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark