Nástroje pre uľahčenie prístupu

oznam

Oznamujeme občanom, že obecný účet, na ktorý uhrádzali platby za výrobu a distribúciu pitnej vody, bol zrušený. Žiadame občanov, aby platby za výrobu a distribúciu pitnej vody uhrádzali na nový účet vedený v Prima banke v tvare:

IBAN: SK57 5600 0000 0055 2810 8020,

BIC SWIFT KÓD: KOMASK2X

Na tento účet je potrebné uhrádzať všetky poplatky za výrobu a distribúciu pitnej vody za rok 2023 a zároveň tiež nedoplatky z predchádzajúcich rokov. Poplatky je naďalej možné uhrádzať i v pokladni obce Klokočov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark