Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

pdfSoglovci - rodinný dom - oznámenie o začatí územného a stavebného konania   98.98 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 14.07.2021

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark