Nástroje pre uľahčenie prístupu

Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 30.10.2020

jazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TDObec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD 

Zdvihový objem valcov: 1997 cm3, rok výroby: 2005, farba: šedá metalíza, palivo nafta
Počet najazdených kilometrov: 219 760 km
Technický stav vozidla: nutné opravy, opravy vozidla si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady, pred zaslaním cenovej ponuky odporúčame obhliadku vozidla, TK platná do 07/2021, EK platná do 08/2021
Minimálna predajná cena: 1 674,76 €
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v Klokočove,
kontakt: Elena Stopková, referát správy majetku, tel.: 041/43 58 338, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov 962, 023 22  Klokočov
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 30.10.2020 do 14.00 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka – Suzuki Grand Vitara – neotvárať“

Cenová ponuka musí obsahovať:
• identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO, telefonický kontakt)
• predmet ponuky
• ponúknutú cenu
• súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (príloha č. 1)

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 30.10.2020 o 14.30 h na Obecnom úrade v Klokočove.

pdfPonuka na odpredaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD - v plnom znení s prílohou č.1    112,388 kb


Fotografie auta

Zverejnené dňa 15.10.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark