Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfStavebné povolenie - Gunčaga - Rodinný dom   568,941 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.06.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark