Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfStavebné povolenie - Stavebné úpravy rodinného domu č.s.691 - Neckárová     385,198 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.03.2020

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark