Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

48,080 kb
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Základná škola Klokočov

pdf

24,392 kb
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Materská škola Klokočov

pdf

46,991 kb
Návrh rozpočtu na rok 2019 - Centrum voľného času Klokočov
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Klokočov: 29.11.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark