Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

40,159 kb 

Zverejnenie zámeru obce Klokočov prenajať majetok obce z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - prenájom bytu č. 3 na 1. poschodí
domu č. s. 1083

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark