Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

158,872 kb 
Evidencia lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesov
a odborných lesných hospodárov - zápis obhospodarovateľa Brezina
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 05.10.2017.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark