Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

968,790 kb

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním
a začatí konania

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark