Nástroje pre uľahčenie prístupu

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len POSOVP) ako súčasť systému prípravy obyvateľstva, jednotiek a zariadení CO vychádza z práva fyzickej osoby na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku, na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.
Sample Image
524,418 kb   
Brožúra na stiahnutie - Základný informačný materiál pre
prípravu obyvateľstva, zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti
na sebaochranu a vzájomnú pomoc (POSVP)

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark