Nástroje pre uľahčenie prístupu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.
V súlade s § 16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obec KLOKOČOV zverejňuje počet obyvateľov k 11. augustu 2014:    OBEC KLOKOČOV - 2 338 obyvateľov

V Klokočove, dňa 11.08.2014

Ľuboš Stríž
starosta obce 

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark