Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov zastúpená starostom Ľubošom Strížom Vám oznamuje, že na základe uznesenia č. 165/2012 zo dňa 14.9.2012 budú v období od 1.3.2013 do 31.10.2013 zrušené kontajnery v nasledovných lokalitách s tým, že v zimnom období sa tieto kontajnery vrátia späť do lokalít:

1. Hrubý Buk – Plechová
2. Vrchpredmier – u Čečotky
3. Kornica – ihrisko
4. Riečky – u Ondreja  Hrtúsa
5. Klin – za Okrasou

V období od 1.3.2013 do 31.10.2013 budú premiestnené kontajnery v nasledovných lokalitách  s tým, že sa v zimnom období vrátia späť.

1. Vrchpredmier – u Menšíka – dať vyššie do pľacu- okolo p. Čuboňa do Pavolovej
2. Hlavice u Gaška – dať vyššie – na pozemok p. Čečotkovej Márie
3. Hlavice – u Pantoka Ondreja – dať vyššie do Brisudu
4. Kornica Tabačíková – dať vyššie do Olšovského

Je preto potrebné, aby si domácnosti, na ktoré sa uvedené uznesenie vzťahuje v uvedenom období od 1.3.2013 do 31.10.2013 zabezpečili popolnice, ktoré si môžu zakúpiť na OÚ v Klokočove za nákupnú cenu vo výške: plastová 19,56 €, plechová 24,36 €.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark