Nástroje pre uľahčenie prístupu

Finančná komisia navrhla zvýšiť cenu vody za m3 o 0,10 Euro, t.j. z 0,63 na 0,73 Euro. Ďalej navrhla stanoviť paušálne minimálny odber  vody 7 m3 na jednu osobu v domácnosti s namontovaným vodomerom tým, ktorí nemajú za rok tento limit splnený – to znamená, len tým, ktorí vodovodnú prípojku užívajú, ale čerpajú vodu z vlastného zdroja a nie obecného a neodoberú toto stanovené množstvo. Ďalej komisia navrhla, aby boli pracovníci údržby vodovodu zamestnaní na dohodu zrušení, túto prácu má vykonávať pracovník, ktorý je odborne spôsobilý a tým obec ušetrí finančné prostriedky. Pracovníka, ktorý je vedený na úseku vody, riadne evidovať, aby nedochádzalo k presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými finančnými kapitolami. Komisia ďalej konštatovala, že k 30.8.2011 už končí splátka úveru a úrokov poskytnutého na vodovod, v roku 2011 sa na kapitolu vodovod účtuje mzda len jedného zamestnanca, tým sa tiež ušetria finančné prostriedky, a znížia sa náklady. Tieto stanoviská navrhla finančná komisia preto, aby sa znížili náklady na prevádzku obecného vodovodu z dôvodu podnikateľskej činnosti, ktorá nesmie byť stratová viac ako 2 roky. Táto lehota končí v marci 2012, obec nesmie presúvať štátne finančné prostriedky do podnikateľskej činnosti. Napr. SEVAK účtuje paušálnu spotrebu vody na jedného občana 45 m 3.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark