Nástroje pre uľahčenie prístupu

Volič, ktorý ma trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

Osobne,
najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda t.j. najneskôr 20.01.2023, v úradných hodinách obce.

V listinnej forme tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda t.j. najneskôr 02.01.2023.

Elektronicky (e-mailom) tak,
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda t.j. najnekôr 02.01.2023. Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?referendum

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark