Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample Image
94,814 kb  
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Klokočove


Rokovací poriadok OZ v Klokočove bol schválený OZ v Klokočove dňa 29.05.2015 uznesením č. 75/2015.
Rokovací poriadok OZ v Klokočove nadobúda účinnosť dňom schválenia.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark