Pribudli nám nové odpadkové koše na autobusových zastávkachSpotreba obyvateľov napriek svetovým finančným problémom narastá a s tým priamo súvisí aj nárast komunálneho odpadu. A to nielen v domácnostiach, ale aj na verejných priestranstvách. Po správnosti by si mal každý návštevník verejného priestranstva odpad ním vytvorený zobrať so sebou, ale tak to často nefunguje. Zvlášť deti a mládež priam s radosťou odhodia obal zo sladkosti na zem a čo je najsmutnejšie, že ani prítomní rodičia väčšinou nezasiahnu a tak deti od malička nevedú k starostlivosti o životné prostredie. Najviditeľnejšie to býva práve na autobusových zastávkach.
Preto obec umiestnila nové smetné koše, ktoré sme si vyrobili vo vlastnej réžii, na autobusové zastávky, aby drobný odpad – nebol pohodený tam kde by nemal. Tieto smetné koše sú určené výlučne na drobný odpad tvorený okoloidúcimi návštevníkmi a verejnosťou čakajúcou na autobusy a nie odpad z domácností.

Ten je povinný každý riešiť vo vlastnej réžií vo vlastnej zbernej nádobe. Ľudovo napísané, odpadkové koše na verejných priestranstvách si netreba zamieňať so zbernou nádobou, ktorú máme doma. Veríme, že sme tak vytvorili podmienky pre lepšie udržiavanie čistoty pre našich spoluobčanov, ale aj návštevníkov našej obce. Ďalej máme v obci umiestnených viac ako 20 ks 1100 l nádob na separovaný zber (žlté a zelené kontajnery), pri každom veľkoobjemovom kontajneri sú koše a nádoby na triedenie plastov a skla, len ich treba zodpovedne používať a odpad triediť a to už je na každom z nás ako k triedeniu odpadov pristupujeme. Len zodpovedným prístupom k prírode a nášmu okoliu sa priblížime o krôčik bližšie k štandardu čistej obce, čo je v mnohých štátoch Európy samozrejmosťou.

Ďalej informujeme návštevníkov miestnych cintorínov, o možnosti zapožičania vedierka s náradím určeným na úpravu hrobového miesta. Vedierka sú umiestnené pri vstupoch na cintoríny, jeden pri kostole - chodník smerom dole ku krížu a druhé pri vstupe na cintorín do Kršle, (viď foto nižšie) Každý návštevník si ho môže zapožičať a potom vrátiť na určené miesto. Takisto je pri kostole k dispozícií nádoba s úžitkovou vodou, ktorú je možné použiť pri čistení pomníkov, ako aj na zalievanie kvetov a pod. Veríme, že aj takto prispejeme k udržiavaniu dôstojnosti tohto pietneho miesta.