Sample ImageHra na heligónku zaujíma čoraz viac našich detí. V krúžku panuje dobrá pohoda a veselé tóny heligónky sa často ozývajú v našej obci. Záujem o tento krásny hudobný nástroj majú aj naše mladšie deti, stretávajú sa v piatok,..... 

Sample Image
Sample Image

Veľký záujem majú naši chlapci aj o malý futbal či už na tráve, alebo na asfalte, pohybom si upevňujú pohybové návyky a kvalitne trávia svoj voľný čas.,.... 
 Sample Image