Podujatia

V nedeľu 27. mája 2007 sa pri požiarnej zbrojnici v Kline uskutočnila hasičská súťaž. Víťazom sa stalo družstvo DHZ Makov pred domácim DHZ Klokočov a DHZ Korňa.

 Uvítanie našich malých občanov sa konalo 11. mája 2007.
V úvode pani matrikárka Miroslava Fujáková otvorila slávnosť a srdečne na nej privítala prítomných rodičov a ich detí, medzi nimi i nášho starostu Ľuboša Stríža s manželkou Zdenkou a ich synčekom Jakubom.

Pán starosta sa prihovoril prítomným pekným prejavom:

Milí rodičia, vážení hostia,

vždy keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda, tak hovorí staré ľudové porekadlo. To vidíme dnes tu, v tejto obradnej sieni. Nie však na oblohe, ale v očiach mamičiek a oteckov sa zapaľujú hviezdičky a zapaľujú sa aj v očkách našich maličkých detičiek.

Sample ImageV nedeľu 6. mája 2007 sa uskutočnil už piaty ročník cestného behu na 25 km "Hornokysucká dvadsaťpäťka. Aj tento rok bola pre pretekárov k dispozícií občerstvovacia stanica a tiež niektorí podnikatelia pripravili pre pretekárov tajné prémie. Občerstvovacia stanica (s ktorej prinášame fotografie) bola v priestore autobusovej zastávky oproti Základnej školy Klokočov. Počas pretekov síce pršalo, ale napriek tomu si našli občania našej obce čas na povzbudenie pretekárov pozdľž trate. Tajné prémie v našej obci venovali:
- Motel Klokočovan - pre prvého bežca - cenu prevzal Pavol Faško (JM Demolex Bardejov)
- Miroslav a Pavol Brezina - pre najmladšieho bežca - cenu prevzala Ľudmila Slováková (Olešná)
- Štefan Hruška - pre najstaršieho bežca - cenu prevzal Anton Šuška (KKM Čadca)
- František Čečotka - ČEDOPOL - cenu pre prvého bežca na "horskej prémií" na Hlaviciach - cenu prevzal Pavol Faško (JM Demolex Bardejov)
- Pavol Polka - venoval cenu pre najlepšieho bežca z Klokočova - Jozefa Bernáta a tiež si medzi bežcami vybral Jozefa Majeríka, ktorý od neho prevzal cenu

Sample ImageJedným zo základných znakov kultúrnosti každého národa je úcta mladších k šedinám tých staršie narodených. Koncom roka si už tradične pripomíname a organizujeme stretnutie s našimi dôchodcami. Prejavujeme pozornosť tým, ktorí vďaka dlhoročným skúsenostiam aké sa často nedajú vyčitať z nijakých kníh, odovzdávajú ďalej svoje schopnosti spoločnosti. "Mesiac úcty k starším je však iba pripomienkou toho, aby sme sa po celý rok pristavili pri našich starších spoluobčanoch, aby sme si ich povšimli a venovali pozornosť ich životu. Zaslúžia si, aby sme vyjadrili úctu k ich dlhoročnému dielu a ocenili hodnoty, aké priniesli svojim rodinám, spoluobčanom, či kraju. Obec Klokočov v mesiaci november 2006 pripravila kultúrny program a občerstvenie pre našich dôchodcov. Starkých zabávala speváčky Klokočovské ženy pod vedením hudobníka Milana Kapusňaka. Pri ich vystúpení si naši dôchodcovia aj zaspievali. Taktiež sa tešili z bohatého programu, ktorý im pripravili deti zo ZŠ Klokočov, detičky potešili starkých peknými kreslenými obrázkami s venovaním pevného zdravia a všetkého dobrého.