Uvítanie našich malých občanov sa konalo 11. mája 2007.
V úvode pani matrikárka Miroslava Fujáková otvorila slávnosť a srdečne na nej privítala prítomných rodičov a ich detí, medzi nimi i nášho starostu Ľuboša Stríža s manželkou Zdenkou a ich synčekom Jakubom.

Pán starosta sa prihovoril prítomným pekným prejavom:

Milí rodičia, vážení hostia,

vždy keď sa narodí človek, zapáli sa na oblohe nová hviezda, tak hovorí staré ľudové porekadlo. To vidíme dnes tu, v tejto obradnej sieni. Nie však na oblohe, ale v očiach mamičiek a oteckov sa zapaľujú hviezdičky a zapaľujú sa aj v očkách našich maličkých detičiek.

 Všetci sa tešíme, keď sa narodí nový človek – dieťa. Jeho narodenie je tým najvýcznamnejšícm momentom v živote rodičov i starých rodičov. Ružolíce batoľa je tým najdrahším a najvzácnejším pokladom našej spoločnosti. Je darom, je naplnením zmyslu nášho života, ale i trvácnosť nášho šžastia. Naše dieťatká otvárajú očká a v nich sa odráža celý svet. Tým svetom je naša tvár – mamičky a otecka, ktorí sa skláňajú nad svojim dieťatkom. A preto nás neprekvapuje, že niekto nedokáže opísať nekonečnú radosť, nehu a lásku s akou mamička po prvý raz berie do náručia malý uzlíček, v ktorom je zavinuté dieťatko. A jeho prvý džavot znie v ušiach rodičov ako najobľúbenejšia melódia. Milí rodičia, sme to my, ktorí budeme počuť prvé slovo, uvidíme jeho nesmelé krôčky, prvé padnutie. Opäť to budeme my, ktorí prebdieme s ním noci pri jeho postieľke. Ak vyrastie, budeme sa s ním hrávať a zbierať kvety na rozkvitnutej lúke, čitať najkrajšie rozprávky a učiť rozoznávať dobré od zlého, učiť ho pravde, statočnosti, čestnosti a hrdosti a vštepovať mu pocit lásky k rodnej vlasti, k rodisku. Vám milé dieťatká, čo ešte
nič nechápete, ešte o ničom neviete, čo odkazuje naša spoločnosť. Naučte sa chodiť a pevne stáť na vlastných nohách. Vyzbrojte sa vedomosťami a všetkým potrebným na zdolávanie prekážok, získavajte úspechy. Buďte múdre, silné, trpezlivé a vďačné. Nikdy nezabudnite na svoju mamu, na svojho otca, na ich lásku, prácu a obetavosť, ktorú vložia do vašej výchovy. Staňte sa ich radosťou a pýchou. Milí rodičia, želám vám veľa úspechov vo výchove vašich detí, ktoré dnes slávnostne zapisujeme do pamätnej knihy obce. Vážení rodičia, keďže Vaše dieťatká ešte nerozumia, prostredníctvom vás rodičov ich v mene Slovenskej republiky a v mene našej obce Klokočov vítam do života. Želám Vám, aby sa vám i vašim deťom splnili všetky túžby a želania. Želám Vám, aby sa výchova vašich detí stretávala vždy s úspechom, aby ste vo svojom rodinnom kruhu žili šťastne, aby ste mali zo svojich detí vždy len radosť.  Na tejto peknej kultúrnej akcii vystúpili deti zo ZŠ Klokočov pod vedením Mgr. Márie Jasenovskej, ktoré pobavili mamičky a oteckov s detičkami pekným programom. O spríjemnenie programu sa postaral aj hudobník Milan Kapusňak a speváčky p. Mária Šipulová a p. Anna Čuboňová . Pozvanie ďalej prijali:

Mariana Brezinová so synom Richardom
Monika Brezinová s dcérou Adrianou
Irena Cyprichová s dcérou Vanesou
Elena Čečotková so synom Jaroslavom
Oľga Furdanová so so synom Adamom
Darina Gunčagová so synom Daliborom
Jana Hutyrová s dcérou Kristínou
Jana Horčičáková so synom Simonom
Jana Jarošová so synom Jánom
Katarína Jantošíková so synom Adriánom
Ľubica Kapusniaková s dcérou Simonou
Márie Koniarová so synom Romanom
Andrea Malíková s dcérou Alžbetou
Pavlína Stopková s dcérou Pavlínou
Ľubomíra Škulavíková so synom Matúšom
Mária Škulaviková s dcérou Denisou
Lucia Zajacová so synom Samuelom