Centrum voľného času

Sample Image

Pridané nové fotografie v článku. 

Vianočný koncert v Havířove, ktorý sa uskutočnil 17.12.2008 v dôstojnom prostredí priestorov  chrámu Božieho sa niesol v znamení Vianočných spevov, ľudových kolied a vinšov, klasických hudobných spirituálov. Bola to nádherná  prehliadka, čo deti k Vianociam nacvičili a rodičom a širokej verejnosti predniesli. V programe vystúpili 4 detské spevácke súbory: Vrabčáci, Ptáčatá, Hlásek, Rozmarýnek, flautový detský súbor i individuálne skladby na varhany, flautu, husličky.
Veľký úspech zaznamenala skupinka našich chlapcov z Klokočova so svojim programom pastierskych piesní, vinšov a hry na píšťalku koncovku pod vedením krúžkového vedúceho, uznávaného folkloristu pána Bartolomeja Gernáta.
Bol to úžasný zážitok a prekrásny darček pre deti a rodičov.

Sample Image Nacvičovanie programu na vianočnú besiedku, ale aj len tak pre radosť a zábavu je vhodnou náplňou krúžkovej činnosti, ale aj nevyčerpateľnou studnicou hier a tvorivých nápadov detí. V recitačno – dramatickom krúžku CVČ pod vedením p. učiteľky Ľ. Mudríkovej sa deti učia, hrajú, zabávajú a je im pritom  všetkým veľmi dobre. 

Sample Image Školou sa popoludní v pondelok a v stredu rozliehajú podmanivé melódie pastierskych piesní. Pastierske piesne, hry, melódie píšťaliek koncoviek sú vždy spojené s čarom Vianoc. Žiaci v Centre voľného času pod vedením skúseného folkloristu a pedagóga Bartolomeja Gernáta sa učia ovládať techniku hry na koncovku v krúžkoch ľudových nástrojov a piesní. Dňa 17. decembra vystúpia so svojim pútavým programom v Havířove a 19. decembra v školskom kultúrnom vianočnom programe.

Sample ImageUž tradičnou činnosťou v predvianočnom čase sa stáva okrem nacvičovania programu na vianočnú besiedku aj pečenie vianočných perníkov. V sobotu, 6.12.2008 pod vedením pani učiteľky  Ľ. Mudríkovej, sa deti zišli a pri veselej nálade si tieto tradičné maškrty napiekli.