Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 24.11.2022 v čase od 7:30 – 16:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Riečky, Nižná Javorová prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
591, 592, 594, 595, 597, 600, 652, 665, 685, 696, 796, 880, 900, 947, 951, 968, 1010, 1064, 1095, 1115, 1119, 1131, 1196, 1261.

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 22.11.2022 v čase od 7:30 – 15:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Hlavice u Gaška prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
390, 821, 847, 848, 876, 911, 1012, 1102, 1106, 1120, 1126, 1155, 1157, 1158, 1160, 1163, 1168, 1188, 1243, 1316, 427, 435, 449, 491, 808, 809, 828, 835, 843, 844, 858, 895, 929, 1062, 1065, 1072, 1156, 1278

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Oznamujeme občanom, že v dňoch: 21.11.2022 v čase od 7:15 – 18:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Hlavice u Nekoranca, Hlavice Galus, Hlavice Pantoky, Hlavice Rieka prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
69, 483, 505, 517, 518, 520, 521, 523, 524, 525, 526, 529, 537, 538, 540, 590, 703, 763, 764, 766, 767, 769, 770, 772, 827, 856, 857, 953, 974, 980, 1011, 1022, 1025, 1030, 1032, 1034, 1038, 1050, 1104, 1108, 1110, 1117, 1118, 1127, 1128, 1132, 1133, 1138, 1140, 1142, 1161, 1036, 1298, 1301, 1345, 1171

Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Oznamujeme občanom, že  v dňa: 07.11.2022 v čase od 7:30 do 17:30
bude Obci Klokočov - časti Klokočov ústredie, Kornica, Vrchpredmier, Klin, Hlavice prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác okrem častí Riečky, Rybárie, Hrubý Buk. Súpisné čísla, pre ktoré platí prerušenie distribúcie elektriny sú uvedené v prílohe.

pdfPríloha 1.62 MB