Dňa 29. aDňa 29. apríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersenapríla 2016 sa konala v obci Klokočov Andersenova noc, pri príležitosti výročia narodenia dánského rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Pre deti zo ZŠ sa časť magickej Andersenovej noci odohrávala na OÚ v Klokočove. Po príchode detí zo ZŠ Klokočov do sobášnej miestnosti OÚ,  starostka obce Veronika Haferová srdečne privítala všetky deti a večer sa začal čítaním z rozprávkových kníh. Krásne rozprávkové príbehy prečítala starostka obce Veronika Haferová, Mariana Sivulková, rozprávku H.CH. Andersena prečítala pracovníčka obecnej knižnice Paula Pápolová a následne štafetu v čítaní prevzali šikovné deti zo ZŠ.  Rozprávkový večer pokračoval v pripravených aktivitách zameraných na tvorivosť detí.

Pracovníčka OÚ Zdenka Stopková, vysvetlila deťom pripravenú úlohu, ktorá spočívala v tom, že deti, rozdelené do dvoch skupín, mali na náčrt mapy doplniť rôzne zaujímavé miesta obce Klokočov a tak vytvoriť mapu Klokočova. Miesta ako napr. Klokočovské skálie, Zvonička u Pantokov, rašeliniská u Polkov, kostol, ZŠ deťom pomáhali na mapu umiestňovať aj pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorníková a Mgr. Miroslava Muchová. V ďalšej kreatívnej aktivite si deti vytvorili vlastnú záložku  do knihy, ktorá zároveň bude pre deti pamiatkou na čarovnú Andersenovú noc 2016. Po spoločnej fotografii a zápise do kroniky sa deti odobrali nazad do ZŠ Klokočov, kde na nich čakali ďalšie rozprávkové dobrodružstvá.

úsek Obecnej knižnice Klokočov

Fotografie z Andersenovej noci:

príchod detí zo ZŠ Klokočov
príchod detí zo ZŠ Klokočov
deti počúvajú príbeh od starostky obce Veroniky Haferovej
deti počúvajú príbeh od starostky obce Veroniky Haferovej
rozprávku od H.CH. Andersena prečítala pracovníčka OÚ Paula Pápolová
rozprávku od H.CH. Andersena prečítala pracovníčka OÚ Paula Pápolová
rozprávka od Marianky Sivulkovej
rozprávka od Marianky Sivulkovej
do čítania sa zapojili aj šikovné deti
do čítania sa zapojili aj šikovné deti
pri aktivite Mapa Klokočova
pri aktivite Mapa Klokočova
aktivita Mapa Klokočova
aktivita Mapa Klokočova
pri mape pomáhali aj pani učiteľky
pri mape pomáhali aj pani učiteľky
skupina chlapcov so svojou mapou
skupina chlapcov so svojou mapou
Mapa Klokočova z dielne skupiny dievčat
Mapa Klokočova z dielne skupiny dievčat
pri tvorení záložiek do knihy
pri tvorení záložiek do knihy
záložky pomáhala tvoriť aj pani starostka
záložky pomáhala tvoriť aj pani starostka
chlapci s vytvorenými záložkami
chlapci s vytvorenými záložkami
šikovné dievčatá so svojimi záložkami
šikovné dievčatá so svojimi záložkami
super partia Andersenovej noci 2016
super partia Andersenovej noci 2016