Vaše príspevky

Dobrý deň

Kedže sa blíži koniec roka 2011, je potrebné poďakovať celému obecnému úradu v našej obci Klokočov za internetové stránky, ktoré včas a zrozumiteľne informujú naších spoluobčanov o dianí v obci.
Aj naše Obecné zastupiteľstvo si zaslúži "ďakujem".
Ste to vy, ktorí rozhodujete za nás a pre nás. Určite to nemáte vždy ľahké rozhodnúť. Som veľmi rada, že Vaša práca je vždy na internete, aj audiozáznami z rokovaní, čo veľmi oceňujem.
Aktívne sledujem diane v našej obci. Preto Vám všetkým želám v Novom roku 2012 pevné zdravie a veľa múdrych rozhodnutí.
 
S pozdravom - 2011

Milí spoluobčania,na Vianoce je všetko krásne, v srdciach ľudí keď zastane čas.
Vianočná sviečka nevyhasne, kým bude láska v každom z nás.
Kristus náš Pán, ktorý ožiaril Betlehemskú noc svojím príchodom, nech aj Váš život osvetlí svetlom radostí, lásky a pokoja.
Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok 2012, Vám úprimne želám všetkým občanom Klokočova v tento sviatočný čas.
 
v Klokočove - december 2011
Dobrý deň
 
Motel Klokočovan stojí v centre obce Klokočov, vedľa hlavného ťahu na Moravu s pekným a lákavým pohľadom na neho. Krátko po roku som ho musela opäť navštíviť v rovnakej udalostí.
Už pri vstupe do Motelu to bolo v inej podobe. Príjemný obsluhujúci personál s úsmevom na tvári, ktorý mi dodával ukludňujúcu situáciu v ktorej som sa momentálne nachádzala. Takisto vedúca Motelu paní Oľga Šperková bola veľmi milá, príjemná a zhovorčivá. Veľmi ma to potešilo a hneď som vedela, že to čo hľadám, som na pravom mieste. Tento Motel som navštívila v smútočnej udalostí a bola som s prípravou i obsluhou smútočného aktu veľmi spokojná. Táto príprava splnila úctu k tejto udalosti.
Viem o čom a prečo to píšem, vážim si tých ľudí, ktorý pracujú v tejto oblastí, lebo aj ja som jedná z nich. Kedže pochádzam z tejto obce Klokočov, aj keď tu nebývam o to viac ma to zaujíma a teší, keď je ten druhý spokojný.
Teraz môžem nahlas vysloviť, že ak sa Vám bude dariť tak ako ste nám to podali "ďakujeme". Uspokojíte každého hosťa či bude v smútočnej alebo radostnej udalosti. Chcem úprimne zaželať vedeniu Motelu Klokočovan aj s príjemným obsluhujúcim personálom, bohatú návštevnosť a veľa síl do budúcna.
 
Za celú rodinu - Muchová
dňa 1.9.2011
Dobrý deň
 
Chceme úprimne poďakovať pánu starostovi Ľubošovi Strížovi a celému obecnému zastupiteľstvu v našej obci Klokočov, ktorý schválili opravu obecných komunikácií ešte v roku 2010. Kedže pre nepriaznivé počasie sa oprava určených komunikácií nestíhla do konca roka, tento rok 2011 pokračujú. Ale s počasím museli opäť bojovať, práce sa im dosť oneskorili, ale aj napriek tomu sa im to darí zvládať. Jedná sa o cestu, ktorá ma opravu 570 m, ale k tomu sú dva mostíky, ktoré su súčasťou cesty a bolo ich treba taktiež súrne opraviť. Sme veľmi - veľmi radí, že prístup k naším domovom je opäť dobrý. Aj keď oprava komunikácií je jedna asi z najzaťaženejších úloh pre obec, pretože je finančne veľmi náročná. "Ale pre občanov najdôležitejšia."
Nech sa Vám i naďalej darí plniť úlohy, ktoré máte na programe k rozvojú našej obci Klokočov.
Vedeniu obce patrí od nás srdečná vďaka!
 
Vďační občania :   Muchová, Polková, Bielská, Horčičák, ..... atď.