Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfStuchlíková - rozhodnutie o umiestnení stavby - rodinný dom   295.83 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark