Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdfZajacovci - Rodinný dom - kolaudačné rozhodnutie   143.27 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.01.2022

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark