Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1061,344 kb 
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina - odbor výstavby a bytovej
politiky - Zrušenie rozhodnutia Obce Klokočov vo veci umiestnenie
stavby - Prepoj VN č.262 v k.ú. Klokočov
Vyvesené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 26.11.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark