Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

238,580 kb  
Odvolanie voči územnému rozhodnutiu - výzva účastníkom konania
na vyjadrenie sa k obsahu odvolania
Vyvesené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 26.11.2018

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark