Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

1244,816 kb  
Územné rozhodnutie - Slovak Telekom a. s. Bratislava
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 19.10.2018.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark